Reprezentacja kobiet i równość wynagrodzeń w Unijnej Dyrektywie CSRD/ESG (ang. Corporate Sustainability Reporting)

Unijna Dyrektywa dotycząca Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive) weszła w życie 5 stycznia 2023 (…) czytaj dalej

Już artykuł 119 Traktatu Rzymskiego z 1957r. stanowił, że państwa członkowskie zapewnią stosowanie zasady równości wynagrodzeń (…) czytaj dalej

Zgodnie z przyjętą w listopadzie 2022 r. Dyrektywą Kobiety we Władzach (ang. Women in Boardroom) w sprawie poprawy równowagi płci (…) czytaj dalej

Luka płacowa (ang. gender pay gap) dotyczy w najwyższym stopniu kobiet wykształconych, które zdecydowały się na przerwę w karierze (…) czytaj dalej