Reprezentacja kobiet w organizacji i jej władzach

Nasza usługi obejmuje:

Dyrektywa CSRD/ESG (ang. Corporate Sustainability Reporting) nakłada na spółki obowiązek raportowania danych na temat kobiet w organach zarządzających w ujęciu procentowym i liczbowym. Organizacje muszą również dostosować swoje polityki różnorodności, work-life balance oraz powrotu do pracy po urlopach rodzicielskich (reintegracji).

 

Dyrektywa obowiązuje:

 

  • Od 1 stycznia 2025 r. duże spółki giełdowe lub jednostki dominujące dużych grup, które spełniają co najmniej 2 z 3 kryteriów: 1) > 500 pracowników, 2) > 40 mln EUR obrotu, 3) > 20 mln EUR sumy bilansowej.
  • Od 1 stycznia 2026 r. duże podmioty spełniające dwa z następujących kryteriów: 1) > 250 pracowników, 2) > 40 mln EUR obrotu, 3) > 20 mln EUR sumy bilansowej.
  • Od 1 stycznia 2026 r. małe i średnie firmy notowane na giełdzie oraz pozostałe firmy, które spełniają 2 z 3 kryteriów: 1) > 10 pracowników, 2) > 700 tys. EUR obrotu, 3) > 350 tys. EUR sumy bilansowej.

Dyrektywa Kobiety we Władzach (ang. Women in Boardroom) w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych zakłada, że do lipca 2026 r. kobiety powinny zajmować co najmniej 40% składu rad nadzorczych lub minimum 33% członków zarządu i rady nadzorczej łącznie.

 

Zgodnie z Raportem 30% Club Poland na temat kobiet we władzach 140 największych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie (WIG-140) tylko 14 spółek spełniło oba kryteria w 2023 r.

 

Największą różnorodnością wykazały się spółki w sektorze finansowym (27,3% władz), nieruchomościach (19,5%) oraz detalu (19,4%).

 

Najgorsza sytuacja jest w energetyce i surowcach (15,2% władz), przemyśle (14,4%) i sektorze rolno-spożywczym (7,1%).

 

Mimo, że analiza dotyczy spółek giełdowych, reprezentacja w kobiet w większości organizacji w Polsce jest wciąż na bardzo niskim poziomie. Bez zaadresowania tego problemu spółkom trudno będzie spełnić wymagania w obszarze równości wynagrodzeń zgodnie z Dyrektywą o Transparentności Wynagrodzeń (ang. Pay Transparency).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko