Luka płacowa
(ang. Gender Pay Gap)

Nasza usługa obejmuje:

Dyrektywa Unijna CSRD/ESG (ang. Corporate Sustainability Reporting) nakłada na spółki obowiązek raportowania % różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

 

Dyrektywa obowiązuje:

 • Od 1 stycznia 2025 r. duże spółki giełdowe lub jednostki dominujące dużych grup, które spełniają co najmniej dwa z trzech kryteriów: 1) > 500 pracowników, 2) > 40 mln EUR obrotu, 3) > 20 mln EUR sumy bilansowej.
 • Od 1 stycznia 2026 r. duże podmioty spełniające dwa z następujących kryteriów: 1) > 250 pracowników, 2) > 40 mln EUR obrotu, 3) > 20 mln EUR sumy bilansowej.
 • Od 1 stycznia 2026 r. małe i średnie firmy notowane na giełdzie oraz pozostałe firmy, które spełniają co najmniej dwa kryteria: 1) > 10 pracowników, 2) > 700 tys. EUR obrotu, 3) > 350 tys. EUR sumy bilansowej.

Dyrektywa Unijna CSRD/ESG (ang. Corporate Sustainability Reporting) nakłada na spółki obowiązek raportowania % różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Dyrektywa obowiązuje:

 

 • Od 1 stycznia 2025 r. duże spółki giełdowe lub jednostki dominujące dużych grup, które spełniają co najmniej dwa z trzech kryteriów: 1) > 500 pracowników, 2) > 40 mln EUR obrotu, 3) > 20 mln EUR sumy bilansowej.
 • Od 1 stycznia 2026 r. duże podmioty spełniające dwa z następujących kryteriów: 1) > 250 pracowników, 2) > 40 mln EUR obrotu, 3) > 20 mln EUR sumy bilansowej.
 • Od 1 stycznia 2026 r. małe i średnie firmy notowane na giełdzie oraz pozostałe firmy, które spełniają co najmniej dwa kryteria: 1) > 10 pracowników, 2) > 700 tys. EUR obrotu, 3) > 350 tys. EUR sumy bilansowej.

Dyrektywa o Transparentności Wynagrodzeń (ang. Pay Transparency) wprowadza:

 

 • Analizę różnic w wynagrodzeniach w kilku przekrojach.
 • Obowiązek wyrównania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn lub przeprowadzenia działań naprawczych.
 • Prawo pracownic/pracowników do informacji o średnim wynagrodzeniu w swojej kategorii („job grade”) w podziale na płeć.
 • Konsultacji z pracownicami/pracownikami, jeśli luka płacowa przekroczy 5%.
 • Odszkodowania dla pracownic/pracowników.
 • Potencjalne, wysokie sankcje dla pracodawców.

Pierwszy raport na temat luki płacowej organizacje przedstawią zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 7 czerwca 2027 r. spółki zatrudniające > 150 osób.
 • 7 czerwca 2031 r. spółki zatrudniające 100-149 osób.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko