GENDER PAY GAP I REPREZENTACJA KOBIET W ORGANIZACJI

Unia Europejska wymaga od organizacji w Polsce podjęcia konkretnych działań w zakresie równości wynagrodzeń i reprezentacji kobiet.

Regulują je Dyrektywy:

1. CSRD/ESG (ang. Corporate Sustainability Reporting),

2. O Transparentności Wynagrodzeń (ang. Pay Transparency),

3. Kobiety we Władzach (ang. Women in Boardroom), która obowiązuje spółki giełdowe.

 

Osiągnięcie tych celów jest możliwe, jeśli organizacje:

  • Zatrudniają kobiety na wszystkie rodzaje stanowisk, a w szczególności na role inżynierskie, (nowo) technologiczne i operacyjne.
  • Sprawiedliwie i we właściwym czasie awansują kobiety i mężczyzn.
  • Wspierają ich w powrocie do pracy po urlopach rodzicielskich.
  • Wbudowały systemowe rozwiązania w swoją strategię, polityki i procesy.
  • Wyznaczyły cele i regularnie analizują wyniki w obszarze równości wynagrodzeń i reprezentacji kobiet.

Według badań zaledwie 5% firm może pochwalić się równością wynagrodzeń, którą bardzo trudno jest osiągnąć bez adekwatnej reprezentacji kobiet w całej organizacji i we władzach spółek.
Dzięki temu:

1,6 razy częściej osiągają cele finansowe.

Są 1,7 razy bardziej innowacyjne.

2,1 razy łatwiej przyciągają najlepsze talenty.

Bądź jedną z pierwszych organizacji w Polsce

Naszym partnerom pomagamy we wdrożeniu wymagań unijnych zgodnie z Dyrektywami CSRD/ESG (ang. Corporate Sustainability Reporting), o Transparentności Wynagrodzeń (ang. Pay Transparency) oraz Kobiety we Władzach (ang. Women in Boardroom) w obszarze równości wynagrodzeń i reprezentacji kobiet.

Nasze usługi obejmują

Analizę różnic w wynagrodzeniach, interpretację wyników oraz plany działań.

Programy w celu zwiększenia reprezentacji kobiet w organizacji i jej władzach.

Executive search kobiet do władz spółek.

Portal ofert pracy dla kandydatek STEM - z wykształceniem i doświadczeniem inżynieryjnym, (nowo) technologicznym oraz ścisłym.

Direct search kandydatek STEM.

Konsulting w obszarze gender pay gap oraz reprezentacji kobiet.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko