Executive search kobiet do władz spółki

Nasza usługa obejmuje:

Dyrektywa Kobiety we Władzach (ang. Women in Boardroom) w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych zakłada, że do lipca 2026 r. kobiety powinny zajmować co najmniej 40% składu rad nadzorczych lub minimum 33% członków zarządu i rady nadzorczej łącznie.

 

Zgodnie z Raportem 30% Club Poland na temat kobiet we władzach 140 największych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie (WIG-140) tylko 14 spółek spełniło oba kryteria w 2023 r.

Każda organizacja powinna organicznie budować pulę kandydatek na stanowiska kierownicze, w tym do władz spółek. W tym celu firmy powinny:

 

  1. Rekrutować kobiety na wszystkie stanowiska, w tym w szczególności na role inżynierskie, (nowo) technologiczne i operacyjne.
  2. Awansować w równym stopniu i we właściwym czasie kobiety i mężczyzn.
  3. Wspierać ich w powrocie do pracy po urlopach rodzicielskich.
  4. Wbudować rozwiązania w zakresie reprezentacji kobiet i równości wynagrodzeń w swoją strategię, polityki i procesy.
  5. Wyznaczyć cele i regularnie analizować wskaźniki związane z różnicami w wynagrodzeniach oraz reprezentacją kobiet.

Dla organizacji, które potrzebują więcej czasu dla zbudowania własnej puli kandydatek lub zainteresowane są wprowadzeniem do władz spółek osób z innych branż, proponujemy usługę executive search.

 

W ciągu 27 lat pracy zbudowaliśmy szeroką społeczność kandydatek w motoryzacji, przemyśle, IT/ICT, (nowych) technologiach, energetyce (odnawialnej), finansach, FMCG oraz innych branżach. Nasze relacje z nimi mają długą historię. Kandydatki nam ufają. Możemy pomóc organizacjom w szybkim spełnieniu wymagań Unijnej Dyrektywy Kobiety we Władzach (ang. Women in Boardroom).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko